Kocioł „EKW-RAP” jest kotłem automatycznym opalanym węglem. Na małym, ale bardzo sprawnym palenisku tzw. retortowym spala się dokładnie taka porcja opału jaka jest niezbędna do uzyskania nastawionej przez użytkownika temperatury na mikroprocesorowym sterowniku. Spalanie w tym kotle odbywa się praktycznie bezdymne, a emisja szkodliwych związków i płynów znacznie niższa od dopuszczalnej pozwala zaliczyć te kotły do grupy wysoce ekologicznych.

Kotły „EKW-RAP” znajdują zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, w warsztatach w gospodarstwach wiejskich, szkołach itp.

Kotły posiadają dodatkowe palenisko rusztowe umieszczone nad retortą, które umożliwiają pracę kotła w systemach awaryjnych i w braku dłuższej dostawy prądu. Palenisko rusztowe pozwala również na spalenie innych paliw m.in. węgla i drewna. Podczas spalania może być wtedy regulowany ręcznie przepustnicą powietrza lub miarkownika ciągu. Podstawowym paliwem dla kotłów typu ‘EKW-RAP” jest węgiel kamienny asortyment groszek-miał.

Jednorazowy zasyp paliwa starcza na okres około 3 tygodni  na utrzymanie ciepłej wody w okresie letnim.
Kotły typu „EKW-RAP” nie wymagają wkładu kominowego poprzez usytuowanie kanałów poziomo nad paleniskiem.